Ana Sayfa
İnsulin iğnesi

*Günümüzde, tüm dünyada 246 milyon diyabetli bulunmaktadır. Bu sayının 2025 yılından önce 380 milyona ulaşması beklenmektedir.

*2007 yılında belirlenen ve diyabetli kişi sayısı en fazla olan beş ülke sırasıyla; Hindistan (40.9 milyon), Çin (39.8 milyon), Amerika Birleşik Devletleri(19.2 milyon), Rusya (9.6milyon) ve Almanya (7.4milyon)’dır.

*2007 yılında belirlenen ve erişkin populasyonunda diyabet sıklığı en yüksek olan beş ülke sırasıyla Nauru (%30.7), Birleşik Arap Emirlikleri (%19.5), Suudi Arabistan (%16.7), Bahreyn (%15.2) ve Kuwait (14.4)’dir.

*2025’den önce, diyabet sıklığında en fazla artış, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecektir.

*Her yıl gerçekleşen diyabet hastalığı nedeniyle, 3.8 milyon yaşam kaybı söz konusudur. Her on saniyede bir, bir kişi diyabete bağlı bir nedenden ötürü hayatını yitirmektedir.

*Diyabet küresel ölümlerin dördüncü önemli nedenidir. *Tüm diyabetli kişilerin %50’si sağlık durumlarının farkında değillerdir. Bazı ülkelerde, bu oran %80’lere ulaşabilmektedir.

*Diyabet, gelişmiş ülkelerde, erişkin grubunda, görme kaybı ve görme azalmasının en önemli nedenlerinden birisidir.

*Diyabet, kazaya bağlı olmayan ve gerçekleştirilmiş amputasyon vakalarının en sık rastlanan nedenlerinden birisidir ve bu nedenle her yıl bir milyondan fazla amputasyon gerçekleştirilmektedir. Diyabetli kişiler, genel populasyona kıyasla 15- 40 kez daha fazla alt ekstremite amputasyonuna maruz kalırlar. Dünyanın herhangi bir yerinde, diyabetden ötürü, her 30 sn’yede bir, bir bacak kaybedilmektedir.

*Diyabetli kişiler, diyabetli olmayanlardan 2- 4 kez daha fazla kardiyovasküler hastalık geliştirme riskine sahiptirler. Kardiyovasküler hastalık, endüstrileşmiş ülkelerde, bir numaralı ölüm nedenidir. Kardiyovasküler hastalıktan ötürü ölüm riski, diyabetli kişilerde, diyabetli olmayanlardan üç kez daha fazladır.

*Diyabetin, körlük, böbrek yetmezliği ve kalp hastalığı gibi harab edici komplikasyonları, ülkelerin Sağlığı Koruma Programları üzerinde çok büyük bir mali yük oluşturmaktadır. Diyabet harcamalarının bir ulusun sağlık bütçesinin %5- 10’unu kapladığı tahmin edilmektedir.

GENÇ DİABETİKLER KULÜBÜ