Ana Sayfa
Egzersiz

Diyabet, hem kişi hem de toplum için önemli ve ciddi bir durumdur. Onun hızla artan küresel sıklığı, hakkında endişelenmek için çok anlamlı bir nedeni oluşturmaktadır.

2007’de IDF (Uluslararası Diyabet Federasyonu)’in yedi bölgesinde, erişkin populasyonunda 246 milyon diyabetli olduğu tahmin edilmektedir. 2003’de bu sayı 194 milyon idi.

Tip 2 diyabet, gelişmiş ülkelerde, tüm diyabet nüfusunun %85- 95’ini oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise daha da yüksek oranlardadır. Diyabetin epidemik doğası, bu konuda toplumsal farkındalık düşük kalmaya devam ettiği oranda, tüm dünyada artan sayıda kişileri etkilemeye devam edecektir.

2007’de tüm IDF üyesi ülkelerdeki 20- 79 yaşlarındaki erişkinlerin %7.3’ünde diyabet olduğu tahmin edilmektedir. Batı Pasifik Bölgesi ve Avrupa Bölgesi en yüksek diyabetli popülasyonuna sahiptir. Sırasıyla; yaklaşık 67 ve 53 milyon diyabetli mevcutdur. Diyabet sıklığının en yüksek oranı, Kuzey Amerika (%9.2) ve daha sonra Avrupa (%8.4) Bölgesinde mevcut gibi görünmektedir.

Diyabetli kişilerin sayısının, gelecek on yılda ciddi bir şekilde artması beklenmektedir. 1985’de, tüm dünyada tahminen 30 milyon diyabetli mevcutdu. Bir on yıl sonra, bu sayı 150 milyonun üstüne yükseldi. 2025’den önce, bu sayının 380 milyonun üstüne çıkacağı beklenmektedir.

Diyabet sıklığı, gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerden daha yüksektir. Fakat ikincisi, yükselen diyabet epidemisi ile en güçlü bir şekilde etkilenecektir. Artmakta olan kentselleşme ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyüme, diyabet sıklığında devamlı bir yükselmeye yol açmaktadır.

Erişkinlerdeki diyabet sıklığı, hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde yükselmenin göstergesidir. Diyabet birçok popülasyonda yaşlılar arasında en yaygın iken, gelişmekte olan ülkelerde daha genç ve üretken olan popülasyonda anlamlı bir şekilde artmaktadır.

GENÇ DİABETİKLER KULÜBÜ